Videre planer

BARNELANDSBYEN

 

I barnelandsbyen finnes det nå hovedhus med kjøkken og oppholdsrom, samt en barnehus der de 24 barna og ungdommene bor sammen med de voksne. Det er også bygget fjøs til en ku og hønsehus. Ved porten finnes også vaktstue.

 

I 2015 ble det bygget et enkelt midlertidig hus som skal tjene bl.a. som gjestehus – da Garden Of Eden Kenya (GOEK) stadig tar imot team som tjenestegjør på forskjellig vis, og som trenger overnatting.

 

Det neste byggeprosjektet er bygging av barnehus nummer to. Tomten ble klargjort for grunnmur i februar 2015, og vi håper på at reising av huset vil starte så snart som mulig. Når dette huset står ferdig vil det være plasse til enda flere barn fra Kiberaslummene.

Videre planer

SKOLEDRIFT

 

Den blå skolen

I Kiberaslummen driver GOEK to skoler. Den blå skolen med plass til 346 elever, eies av GOEK, og driftsutgiftene dekkes av Christ The King Church i USA.

 

Den "nye" skolen

Den andre skolen har 280 elever. Ut 2015 holdt denne til i røde bygninger og ble derfor kalt "den røde skolen". Da disse etterhvert ble uegnede, kjøpte GOEK i 2015 tomt i nærheten av den blå skolen med midler innsamlet i Norge. I september samme år satte en spadetaket for nye skolebygning, finansiert fra midler samlet inn i Norge. Barna fra den røde skolen ble i januar flyttet over til de nye lokalene. Skolen vil videre fremover være finansiert av Garden Of Eden Kenya Support i Norge.