Om

Introduksjon

KENYA

 

Kenya har en befolkning på 44 millioner. Høye fødselstall har gitt landet en svært ung befolkning; 46 % er under 15 år og kun 3 % er 65 år eller eldre.

 

Ifølge UNICEF lever 42 % av Kenyas befolkning under fattigdomsgrensen, som er på 1,25 USD pr. dag.

 

 

KIBERASLUMMEN

 

Kibera er 2,5 kvadratkilometer stort slumområde som ligger om lag 5 kilometer sør for sentrum av Kenyas hovedstad Nairobi.

 

Kibera er Øst-Afrikas største og Afrikas nest største slum, der om lag en million av Nairobi sine 3,4 millioner innbyggere bor. Denne slummen, som er mer eller mindre uten myndighetenes interesse, består av små blikkskur med vegger av jord og stokker. HIV og AIDS skaper høy dødelighet, og dermed mange foreldreløse barn. Disse barna vokser så opp i en slum preget av fattigdom, med arbeidsløshet, sykdom uten adekvat medisinsk hjelp, prostitusjon og alkoholisme. Livssituasjonen er dyster og tilsynelatende håpløs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfattende fattigdom på landsbygda fører til at mange søker inn mot byene i håp om å finne arbeid. I takt med dette, vokser dermed slumområdene, inkludert Kibera. De fleste ender opp uten jobb, og med et liv der hver dag er en kamp for å overleve. I Kibera er 95 % av innbyggerne enten arbeidsledige eller har en inntekt som ikke dekker grunnleggende, materielle behov som mat, klær, skolegang og helsestell. Innlagt strøm og vann er en fjern ønskedrøm, og de sanitære forholdene er prekære. Rotter florerer rundt søppelet som ligger i enorme dynger overalt, sykdommer spres som ild i tørt gress gjennom den åpne kloakken som renner mellom husene.

Sot fra åpne ildsteder, støv og annet avfall bidrar sammen med de elendige sanitærforholdene og trangboddhet til at sykdommer lett sprer seg. Man har anslått at 20 % av de 2,2 millioner kenyanere som lever med hiv, bor i Kibera.

 

 

GARDEN OF EDEN KENYA

 

Det kenyanske ekteparet Thomas og Beatrice Omolo har helt siden 1991 drevet arbeid blant fattige i Kenya. Etter hvert er deres hovedfokus blitt foreldreløse barn i Kiberaslummen i Nairobi. De har lang fartstid i misjonsorganisasjonen Youth With A Mission, kjent i Norge som Ungdom i Oppdrag. I 2008 stiftet de sin egen organisasjon, Garden Of Eden Kenya (GOEK), men samarbeider fortsatt med Youth With A Mission ved å ta imot team fra forskjellige både USA og Europa.

 

Deres visjon er å skape håp om et liv uten fattigdom for foreldreløse barn i den store Kiberaslummen, og gi dem evangeliet om en Gud som bryr seg, ved selv å være bærere av Guds kjærlighet. Thomas og Beatrice bor i Nairobi og har 3 voksne barn. I tillegg har de tatt til seg 3 barn fra slummen.

 

 

GARDEN OF EDEN KENYA SUPPORT

 

Garden Of Eden Kenya Support er den norske søsterorganisasjonen til Garden Of Eden Kenya. Vi har tatt på oss å sørge for finansiering av det meste av det arbeidet GOEK driver. Vi ble i 2008 registrert i Brønnøysundregistrene som en forening, med hovedsete i Os utenfor Bergen.

 

I tillegg til å bidra økonomisk, følger vi opp med reiser til Nairobi. Nyhetsoppdatering fra arbeidet sendes ut flere ganger årlig.

 

Du kan melde deg på for oppdateringer her: