Barnelandsbyen

Barnelandsbyen

 

 

Barnelandsbyen skal være mer enn et barnehjem. For den 20 mål store tomten, 3 kvarters kjøring utenfor Nairobi, skal i tillegg til etter hvert å huse opp til 40 barn, også ha egen skole, barnehage og kontorer der arbeidet inn mot slummen skal organiseres fra. Videre skal det komme et kirkebygg, samt gårdsdrift som kan gi melk, egg og grønnsaker til drift av barnehjemmet. På bildet til høyre ser du tomten før byggestart.

 

Barnehjemmet skal bli noe annet enn en ordinær institusjon. Barna vil bo i små enheter og får assistanse fra voksne hjelpemødre og – fedre. Thomas og Beatrice Omolo vil selv om de ikke bor på området, også være en mors- og farsfigur for barna der. Vi har en visjon om at det skal bli litt som i Garden Of Eden – Edens hage.

 

På bildene til høyre ser du bl.a. porten inn til tomten, med sin 2,5 m høye sikkerhetsmur, planting av grønnsakhage, og bygging av de to første husene. Den norske arkitekten Morten Ramm Salbu har i samarbeid med Omolo utformet masterplan for tomten samt tegnet første byggetrinn – gratis.

 

På bildet under ser du masterplanen, der første byggetrinn er markert med gult.

 

 

 

Barna i programmet

 

Barna i Children Programme følges altså opp av Thomas og Beatrice Omolo. De får skolegang og mat. Om de trenger medisinsk hjelp får de det. Og dessuten får de hjelp med klær og andre praktiske ting når det trengs. Disse vil bli fulgt opp helt til de er ferdig med en eller annen form for utdanning, slik at de blir istandsatt til et liv uten fattigdom og med evne til å ta vare på, ikke bare seg selv, men også sin familie.

 

Noen av disse barna har plass i barnelandsbyen. Noen vil imidlertid kunne klare seg greit uten å bo på her, men fortsette å følges tett opp og få sponset utdanning og livsopphold hos nåværende omsorgspersoner.