Hjelpeprogram

Hjelpeprogram

 

 

CHILDREN PROGRAMME

 

Fadderprogram for 44 fattige barn, der de fleste er foreldreløse.

Noen bor på barnehjemmet GOEK driver. Resten bor på

kostskole - betalt av GOEK, eller fortsatt i slummen – hos familie eller andre som har tatt barnet til seg.

24 barn bor i barnelandsbyen

2 barn går på High School

2 barn bor hos familien Omolo

16 barn bor fortsatt i slummen, hos slektning eller annen omsorgsperson, der de får finansiert skolegang og hjelp til mat, klær, medisiner etc.

 

Felles for alle barna, enten de bor i barnelandsbyen, på kostskole, eller hos andre omsorgspersoner at de vil bli fulgt opp til de er ferdig med god utdannelse og kan stå på egne ben, i et liv uten fattigdom.

 

 

BARNELANDSBYEN

 

Denne skal etter hvert inneholde flere hus som skal utgjøre barnehjemmet, skole og gårdsdrift. En 20 mål stor tomt utenfor Nairobi ble kjøpt i 2009. Første byggetrinn sto ferdig i 2012, og de første ti barna flyttet inn samme år. Pr d.d. bor det 24 barn i landsbyen pluss personalet på seks (to ”mødre” og en ”far”, samt en gartner og to vakter).

 

 

FAMILIEN OMOLO

 

Thomas og Beatrice Omolo har selv tatt inn en søskenflokk på 3 (hvorav én er på bording School) i sitt eget hjem. I tillegg har de selv 3 barn.

 

 

SKOLEDRIFT I SLUMMEN

 

GOEK eier og driver to skoler i slummen. Disse har plass til 630 barn fordelt på babyclass, nursery class, preschool og class 1-7. Skolepengene er 1 dollar pr mnd, men det er kun noen av familiene som har råd til å betale dette. De som er for fattige til å betale får gratis skole. Barna får varm lunch hver dag. Den ene skolen - den blå skolen - støttes økonomisk av en kirke i USA (Christ The King Church i Washington State). Den andre skolen (Saviour Kings Academy) – den røde skolen - støttes av Garden of Eden Kenya Support i Norge.

 

Foruten at de to skolene ledes av Thomas og Beatrice Omolo er det ansatt 17 lærere og to rektorer, samt to kokker.

 

 

BARNEKLUBB

 

GOEK driver «søndagsskole» i slummen for 100 barn

hver lørdag.

 

 

MEDISINSK HJELP

 

Innimellom bidrar GOEK med medisinsk hjelp til barn

og voksne i slummen. Her dreier det seg om konkret

kirurgisk behandling av lidelser som er livsforvandlende,

som f. eks. fjerning av svulster. Vi har også gjennomført

én klinikkdag i slummen, med norske leger og syke-

pleiere.

 

 

SAVIOR KING WORSHIP CENTRE

 

I 2014 startet Garden Of Eden Kenya sin egen kirke/menighet, ikke langt fra barnelandsbyen. Denne

kirken er det åndelige sentrum for barn og arbeidere i GOEK, samt for andre som er tilknyttet organisasjonen. I tillegg er den lokalmenighet for en del som bor i området.

 

 

 

 

DET NYTTER

 

Verdens fattigdom er overveldende. En kan fort bli desillusjonert ved å beskue de enorme behovene. Men om mange ser verdien i å kunne hjelpe ett eneste menneske eller noen få ut av fattigdom, vil verden forandres. For oss er Kiberaslummen blitt vår mulighet. Og kanskje din. Fra å være sjanseløs i forhold til å få leve et liv med verdighet uten fattigdom, og fra å være omgitt av skit, kloakk og annen elendighet, har nå noen barn fått et fantastisk håp for fremtiden gjennom GOEK sitt arbeid. Det er et privilegium å få lov å være med på dette. Å få møte de tre foreldreløse søsknene Evalyne, Victor og Elisha i 2007, der de bodde alene i det lille skuret i slummen, var hjerteskjærende. Vi kjøpte mat og gav dem små gaver, før vi måtte forlate dem igjen. Enda mer gripende var det å møte dem igjen ett år senere. Trygt, rent og godt – hjemme hos Omolo. Og dette skjer ene og alene fordi noen i Norge velger å sende noen kroner til Nairobi hver måned. Denne lille søskenflokken fikk flytte ut av verdens bakgård og nesten inn i himmelen.

24 andre slike fattige og foreldreløse barn får samme håp for fremtiden da de nå har fått flytte fra Kiberaslummen og bor nå i GOEK sin barnelandsby utenfor Nairobi.