Økonomi

Økonomi

 

FINANSIERING

 

Driften av Garden Of Eden Kenya (GOEK) finansieres hovedsakelig av penger innsamlet gjennom den norske søsterorganisasjonen til Garden of Eden Kenya: Garden of Eden Kenya Support (GOEK-S). Av de to skolene i slummen som GOEK driver, i slummen finansieres imidlertid den ene (den bla skolen) av Christ the King Church, en menighet i USA.

 

Fundamentet av de innsamlete midlene er vårt fadderprogram, der én fadder støtter ett barn med et fast beløp pr mnd. Ikke alle barna trenger hele dette beløpet hver mnd. Det resterende blir da brukt til den generelle driften og til bygging av skole og barnelandsby.

 

 

ADMINISTRASJONSUTGIFTER

 

Det norske innsamlingsarbeidet skjer gjennom frivillig arbeid. Ingen er lønnet. Administrasjonsutgifter utgjør derfor en svært liten andel våre utgifter.

 

2014: administrasjonsutgifter 0,2 % promoteringsutgifter 0,0 %

2013: administrasjonsutgifter 0,3 % promoteringsutgifter 9,8 %

2012: administrasjonsutgifter 0,7 %

2011: administrasjonsutgifter 0,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAP

 

Regnskap i Kenya føres av ekstern regnskapsfører, og kontrolleres av Garden Of Eden Kenya – Support. Regnskapet i Norge føres internt, men revideres av Eivind Bye.

 

Er du støttepartner og ønsker mer detaljert innsikt i økonomi og regnskap, ta gjerne kontakt på post@gardenofedenkenya.no og vi sender deg gjerne flere tall.

 

 

FASTE GIVERE

 

Her kan du se hvordan vi har vokst i antall partnere som er med oss økonomisk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle behov kan du se HER